[Thông báo]Từ 10/8/2023, Hệ thống DG Express được hợp nhất và di dời vào hệ thống Nhập Hàng Trung Quốc 247 (nhaphangtrungquoc247.com) . Từ 10/8/2023, quý khách có tài khoản trên hệ thống DGExpress có thể đăng nhập vào NhapHangTrungQuoc247 (tại đây). Cần hỗ trợ xin liên hệ 0987860384 (Mr. Giang). Rất cám ơn sự đồng hành của quý khách.

Quên mật khẩu